i

 i

i

© Skjern Å Running Challenge. Skjern Å Running Challenge gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, der administrerer
det statslige naturområde Skjern Enge og statens øvrige skov- og naturarealer i Ringkøbing-Skjern Kommune.